skip to Main Content

Wahl Eiendom AS ble etablert i 1984, som en direkte følge av at trykkeriselskapet Aas & Wahl Trykkeri ble solgt. Under daglig leder og eier, Sigurd A. Wahl, ble Wahl Eiendom AS utviklet til et betydelig eiendomsselskap i norsk sammenheng. I 2006 overtok Pål Erik Christophersen som selskapets administrerende direktør og i 2014 ble Camilla Wahl valgt til (arbeidende) styreleder.

Technology

WORDPRESS

Back To Top